Wordt de mail niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Donderdag 9 maart 2017  
tkp investments

Nieuwsbrief TKP Investments

Investeren in duurzame relaties

Oog voor de lange termijn en voor de generaties die na ons komen, vinden we belangrijk bij TKP Investments. Ons nieuwe Long Term Investing beleggingsfonds is daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast investeren we ook graag in een goede langetermijnrelatie met onze klanten. Sommige zijn al meer dan 25 jaar klant bij ons!

Uit ons meest recente klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten onze dienstverlening met een 8,1 waarderen. Een prachtig resultaat. Wij zijn vooral trots op de score van een 8,7 voor de wijze waarop onze accountmanagers luisteren naar de klant. Goed naar elkaar luisteren vormt volgens ons de basis van elke goede langetermijnrelatie. Het is erg fijn dat u dit herkent en waardeert!

Robert Leenes
Directeur Client Services & New Business

Klant aan het woord: Al 10 jaar transparant beheer met de juiste visie

Pensioenfonds Aon is op de kop af tien jaar klant bij TKP Investments. Leo Langenberg, voorzitter van de beleggingscommissie, vertelt hoe de band tussen het pensioenfonds en de vermogensbeheerder in die jaren hechter is geworden. “We hebben vorig jaar een rendement van 12 procent behaald op ons vermogen. Dat kunnen niet veel andere pensioenfondsen ons nazeggen.”

 lees meer 


Wat doet het 'America first' effect met het vertrouwen van vastgoedbeleggers?

De Brexit en de overwinning van Trump vormen de opmaat voor een roerig 2017. Het is bovendien nog afwachten wat de verkiezingsuitslagen zullen zijn in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De wereld is onzeker over de nieuwe politieke koers, de opkomst van het rechts-populisme en de mogelijke economische gevolgen. Hoewel we misschien anders zouden verwachten, lijken deze ontwikkelingen nog nauwelijks van invloed op de beleggingsvoornemens van internationale vastgoedbeleggers.

 lees meer 


TKPI biedt best-in-class oplossing voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Op de financiële markten groeit de aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Toch worstelen veel institutionele beleggers met de vraag hoe ze hun financiële doelstellingen kunnen combineren met criteria op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG). Bij TKP Investments gingen we de uitdaging aan om een nieuw beleggingsfonds te ontwikkelen met goede rendementen en een bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid: het World Equity Index SRI Fund.

 lees meer 


Private debt: voor- en nadelen voor institutionele beleggers

Sinds het begin van de financiële crisis zijn private debt leningen in opkomst. Bij TKP Investments hebben we onderzoek gedaan naar de kansen van private debt voor institutionele beleggers. Private debt biedt als beleggingscategorie een hoog potentieel rendement, maar er zijn uiteraard ook risico’s aan verbonden. Beleggen in deze categorie vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

 lees meer 


Kerstbijdrage voor het goede doel

Als kerstgeschenk voor onze klanten hebben wij namens hen een gift gedaan aan een goed doel op het gebied van Environment, oftewel de E in ESG. Onze klanten hebben in grote getale gereageerd en op onze website een keuze gemaakt uit drie goede doelen, waarvoor hartelijk dank! De giften zijn inmiddels overgemaakt aan de drie goede doelen: Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en het WNF.


TKP Investments in de media

Afmelden voor nieuwsbrieven | Disclaimer