Wordt de mail niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Dinsdag 5 december 2017 'Share' is een kwartaaluitgave van TKP Investments
tkp investments
 

 

Reflectie op pensioen

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken, een tijd die uitnodigt tot reflectie. Een goede bron voor reflectie is een moment waarop je wordt geconfronteerd met ‘iets anders’. Zo’n moment beleefde ik kortgeleden.

 lees meer 


Ruim monetair beleid zorgt voor rust, maar hoe lang nog?

De financiële markten bereiken historisch hoge niveaus bij een ongekend lage volatiliteit. De ECB laat intussen de geldkraan openstaan. Draagt zij zo niet bij aan een vertekend beeld van de fundamentele risico’s op financiële markten?

 lees meer 


Het effect van demografische ontwikkelingen op de rente

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn zowel de nominale als de reële rentes in Nederland en in vele andere landen fors gedaald. Ons Investment Strategy team heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken. Daarbij zijn met name demografische factoren in ogenschouw genomen.

 lees meer 


Alternatieve vastgoedsectoren: hot...or not?

Traditionele vormen van vastgoed zijn nog steeds het meest populair onder beleggers. De afgelopen jaren zijn de prijzen van vastgoed echter flink gestegen. Wereldwijd wordt dan ook steeds meer belegd in alternatieve vastgoedsectoren. Wat zijn de kansen voor institutionele beleggers?

 lees meer 


Infrastructuurbeleggingen 2.0

De belangstelling voor infrastructuurbeleggingen is het afgelopen decennium fors toegenomen. Begrijpelijk, want infrastructuurinvesteringen vormen de smeerolie voor een goed draaiende economie. Inmiddels zijn we in de 2.0-fase beland. Harm-Zwier Medendorp van TKP Investments vertelt er meer over in Financial Investigator.

 lees meer 


Meetbare SDG-impact: indicatoren voor beleggers

TKP Investments heeft meegewerkt aan het opstellen van indicatoren voor het meten van de bijdrage van beleggers aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: de zogenaamde SDG-impact. Deze indicatoren zijn gepresenteerd in het document ‘SDG impact indicators. A guide for investors and companies’.

 lees meer 


Decemberpuzzel

Speciaal voor deze 'Share' heeft Anne Laning, onze Chief Financial & Operating Officer, een TKPI decemberpuzzel ontworpen. Natuurlijk met een financieel thema. Veel puzzelplezier!

 lees meer 

Afmelden voor nieuwsbrieven | Disclaimer

-