Wordt de mail niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Dinsdag 5 september 2017 'Share' is een kwartaaluitgave van TKP Investments
tkp investments
 

 

Onzekerheid

In uw dagelijks leven, en dat van mij, duiken vaak onzekerheden op. Zijn ze financieel van aard, dan kunnen ze variëren van groot – hou ik mijn baan nog wel? – tot klein – hoe pakt de jaarafrekening gas en licht uit?, maar één ding hebben ze gemeen: we voelen ons er niet zo prettig bij. We dekken ons het liefst in tegen dit soort onzekerheid.

 lees meer 


Liability Driven Investments: stabiliteit in een dynamische renteomgeving

Renterisico is een van de grootste risicobronnen voor pensioenfondsen. Hoewel dit risico in beginsel goed afgedekt kan worden, spelen veel onderlinge afhankelijkheden een rol. In ons onderzoek naar Liability Driven Investments (LDI) hebben we de verschillende aspecten in kaart gebracht die van belang zijn voor de renteafdekking. Deze aspecten hebben te maken met de portefeuilleconstructie, de renteverwachtingen en de wet- en regelgeving.

 lees meer 


Stap: "We profiteren als APF van de schaal waarop TKP Investments belegt"

Stap ging ruim een jaar geleden van start als het eerste Algemeen Pensioenfonds (APF) van Nederland. Huub Popping, voorzitter van de beleggingsadviescommissie van Stap, blikt terug op een jaar in de voorhoede werken, in samenwerking met TKP Investments. “We hebben nog meer bereikt dan we van tevoren in gedachten hadden.”

 lees meer 


Beleggen in duurzaam vastgoed: voor een beter rendement én een betere wereld

Bij TKP Investments zijn we ervan overtuigd dat een duurzame vastgoedportefeuille resulteert in een lager risicoprofiel van vastgoedbeleggingen. Energiezuinige panden hebben bijvoorbeeld een betere concurrentiepositie dankzij het kostenvoordeel ten opzichte van andere panden. Dit maakt het investeren in het verduurzamen van vastgoed vaak economisch rendabel.

 lees meer 


Wat doen de lage spreads met de rendementsverwachtingen?

Bij risicovolle beleggingen in obligaties bieden spreads (risicopremies) extra rendement ter compensatie van het risico van deze obligaties. De afgelopen tijd zijn veel spreads echter flink gedaald. Dit komt onder meer door gunstige economische omstandigheden in de Verenigde Staten en de aantrekkende groei in Europa. De centrale vraag is of deze lage spreads gevolgen hebben voor de rendementsverwachtingen en of er aanpassingen nodig zijn in de portefeuille.

 lees meer 

 

Afmelden voor nieuwsbrieven | Disclaimer

-