Wordt de mail niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Dinsdag 5 juni 2018 'Share' is een kwartaaluitgave van TKP Investments
tkp investments
 

 

Samen doen is beter

Op de afdeling Operations van TKP Investments staan de eerste vier à vijf maanden van het jaar traditiegetrouw in het teken van de jaarafsluiting. Het is een hectische tijd waarin het team alle zeilen bijzet om alle benodigde gegevens te verzamelen en te verwerken. Het opstellen van jaarrekeningen vraagt om teamwork waarbij we de juiste personen samenbrengen om de klus te klaren.

 lees meer 


Alles paste uiteindelijk perfect

Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) is op 1 april 2018 toegetreden tot Stap, het Algemeen Pensioenfonds waarvoor TKP Investments het vermogen beheert. Elvin van den Hoek, directeur van het bestuursbureau DEPF, vertelt over de migratie. “De mensen bij TKP Investments gingen als een soort architecten te werk.”

 lees meer 


Groen licht voor green bonds

We zien dat onze klanten in toenemende mate op zoek zijn naar ‘donkergroene’ producten. Dat was voor ons aanleiding om nader onderzoek te doen naar green bonds. Met als centrale vragen: wat bepaalt het groene karakter van deze obligaties en zijn ze een interessante beleggingsoplossing voor institutionele beleggers?

 lees meer 


Valuta-afdekking Amerikaanse dollar steeds kostbaarder

Het afgelopen kwartaal stond in het teken van een wat afzwakkende economische groei in Europa, politieke onrust in Italië en een sterkere Amerikaanse dollar. Het opgelopen renteverschil tussen Europa en de Verenigde Staten zorgt ervoor dat het afdekken van valutarisico momenteel kostbaar is. De afgelopen jaren zorgde ook de negatieve basisspread voor extra kosten.

 lees meer 


Goede kansen voor emerging markets

De afgelopen jaren zijn veel beleggingscategorieën mede door de lage rente sterk in waarde gestegen. Een aantal categorieën kan inmiddels zelfs als duur worden geclassificeerd. Wel kan binnen beleggingscategorieën naar aantrekkelijke alternatieven worden gekeken. Binnen de categorie aandelen zien we bijvoorbeeld dat emerging markets relatief gunstige vooruitzichten hebben.

 lees meer 


Gewijzigde privacyverklaring

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Bij TKP Investments vinden we het belangrijk om zorgvuldig en volgens de geldende wet- en regelgeving om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij blijven u graag via onze nieuwsbrieven op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en onze producten en diensten. Als u onze nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Mocht u niet meer op onze mailinglijst willen staan, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de link ‘Afmelden’ onderaan onze nieuwsbrieven. 

Gebruik van uw persoonsgegevens
We mogen uw persoonlijke informatie gebruiken wanneer dit in het legitieme bedrijfsbelang is van TKP Investments, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te verbeteren, informatie te verstrekken over onze producten en diensten, en inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze communicatie-uitingen. Naar aanleiding van de AVG hebben wij onze privacyverklaring bijgewerkt. Hierin kunt u meer lezen over de wijze waarop uw persoonsgegevens door TKP Investments worden verwerkt. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Afmelden voor nieuwsbrieven | Disclaimer

-