Wordt de mail niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Dinsdag 6 juni 2017  
tkp investments

Nieuwsbrief TKP Investments

Met diversiteit en duurzaamheid bereiken we meer

De afgelopen maanden hebben we voor onze klanten weer veel bereikt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo dragen we met onze expertise bij aan diverse trajecten binnen de pensioen- en vermogensbeheersector, waaronder de uitwerking van een internationaal MVO-convenant voor pensioenfondsen en het DUFAS innovatieproject met jonge vermogensbeheerders.

Daarnaast heeft ons nieuwe Long Term Investment Fund al 600 miljoen euro in beheerd vermogen. Dit innovatieve fonds is een direct resultaat van ons onderzoek en participatie in de Investment Leaders Group van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Als trotse nieuwe voorzitter van deze Investment Leaders Group verwacht ik dat we in samenwerking met anderen nog meer mooie resultaten zullen bereiken.

Bij TKP Investments geloven we ook in de toegevoegde waarde van diversiteit als natuurlijk onderdeel van ons MVO-beleid. De Financial Investigator wijdde een cover-interview aan onze aanpak, waarvoor we in 2012 de eerste Gouden Pump award van ViiP in ontvangst mochten nemen. Dit jaar mocht ik in de jury plaatsnemen en ik ben verheugd dat de vierde award is toegekend aan een ondernemingspensioenfonds (van ABN AMRO).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze activiteiten en initiatieven. Ook op andere terreinen blijven we innoveren om u goede en duurzame oplossingen te kunnen bieden.

Roelie van Wijk
Algemeen directeur

Beleggen in infrastructuur: ‘why, what en vooral how’

Infrastructuurinvesteringen zijn essentieel voor een goed functionerende samenleving en een smeermiddel voor een goed draaiende economie. Of zoals Margaret Thatcher zei: “You and I come by road or car, but economists travel on infrastructure”. Een treffende uitspraak, maar wat zijn de kansen van infrastructuurprojecten voor institutionele beleggers? We delen graag onze eigen ervaringen met deze interessante beleggingscategorie.

 lees meer 


"Als echte pensioenbelegger adviseert TKP Investments ons goed over life cycles"

Premiepensioeninstelling Cappital voert beschikbare premieregelingen uit voor inmiddels 200 werkgevers en hun 70.000 werknemers. Directeur Erik Hof stuurde zijn klanten onlangs een taartje om een mijlpaal te vieren: na een gezonde groei is de 1 miljard aan – door TKP Investments beheerd – vermogen bereikt. ‘We zijn met nul begonnen en de belangstelling voor DC-regelingen neemt elk jaar alleen maar toe.’

 lees meer 


Investment Leaders Group werkt aan oplossingen voor duurzaam beleggen

We zijn op verschillende fronten actief om Maatschappelijk Verantwoord Beleggen breder en intensiever toe te passen. Beleggingskapitaal kan op verschillende manieren bijdragen om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Daarom werken we samen met de Investment Leaders Group van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership aan oplossingen voor duurzaam beleggen. Ons Long Term Investment Fund is daarvan het eerste resultaat en momenteel staat impact investing op de agenda van de ILG.

 lees meer 


Beleggingskansen in opkomende markten

Aandelenmarkten in opkomende markten bieden beleggers een grote diversiteit aan bedrijven om in te investeren. Van wereldwijde marktleiders in een bepaalde technologie tot banken die grotendeels in dienst staan van de overheid. De categorie biedt een mooie opportunity set waaruit een kwalitatief goede portefeuille is samen te stellen met een aantrekkelijke rendementsverwachting. In een rondetafelgesprek van Financial Investigator gingen zeven experts, waaronder Anton Kramer van TKP Investments, met elkaar in gesprek over investeren in opkomende markten.

 lees meer 


Optimisme op de financiële markten in een onzekere wereld

De financiële markten hebben de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling laten zien. Ondanks – of misschien zelfs dankzij – een aantal politieke verrassingen overheerste het optimisme. Aan de andere kant heerst er in de wereld nog steeds onzekerheid over de nieuwe politieke koers en de economische gevolgen. Tot nu toe lijkt het optimisme op de financiële markten gegrond. Tegelijkertijd zien we genoeg redenen om voorzichtig te zijn en het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille niet te verhogen.

 lees meer 

Afmelden voor nieuwsbrieven | Disclaimer